Trajnostni razvoj
V Iskraemecu je trajnostni razvoj filozofija, ki jo je treba živeti in udejanjati ter ni samo niz postopkov in smernic, ki bi jim sledili brez razmisleka. Skrajni čas je, da ukrepamo, in Iskraemeco v svojem delovanju, v svoji oskrbovalni verigi in partnerskih odnosih prevzema odgovornost za napredek. Pridružite se nam na tem pomembnem potovanju.
Trajnostni razvoj v poslovnem svetu
Zavezanost

“Želimo graditi pravično pametno prihodnost v sodelovanju s skupnostjo.”

Pri industrijski revoluciji 4.0 ne gre le za tehnologijo, ampak predvsem za znanje in vrednote.

V Iskraemecu je trajnostni razvoj filozofija, ki jo je treba živeti in udejanjati ter ni samo niz postopkov in smernic, ki bi jim sledili brez razmisleka. Skrajni čas je, da ukrepamo, in Iskraemeco v svojem delovanju, v svoji oskrbovalni verigi in odnosih s partnerji prevzema odgovornost za napredek.

Pridružite se nam na tem potovanju. Nujno moramo dekarbonizirati planet, na katerem živimo, razpoloviti rabo virov in tako zagotoviti prihodnost tudi generacijam, ki prihajajo za nami.

Trajnostni razvoj pomeni, da dejanja vedno postavljamo pred izgovore. 

Kako nam to uspe?

Iskraemecov pristop k trajnostnem razvoju je zasnovan na treh temeljih: notranji procesi, procesi s partnerskimi podjetjih in partnerstva.

1. Notranji procesi

Trajnostni razvoj se začne znotraj podjetja. Prijazen odnos do našega planeta temelji na spoštljivih medosebnih odnosih in močnih kompetencah. Če skrbimo za ljudi, s katerimi delamo, bodo ti bolj zavzeto sledili našim skupnim ciljem. Računamo na svoje zaposlene, prepričani, da bodo ustvarjali trajnostne rešitve, iskali in našli nove možnosti za optimiziranje virov v procesih, zmanjševali naš vpliv na okolje in sooblikovali vizijo našega podjetja.

 • Poštenost, spoštovanje, in trdna skupnost
 • Stalna optimizacija ‘hišnih’ virov
 • Pametna in zelena zasnova in rešitve, ki upoštevajo dejstvo, da imamo le en planet
2. Procesi partnerskih podjetij

Preglednost je tisti ključni element, ki nam pomaga zagotoviti, da naša celotna oskrbovalna veriga dosega enake standarde, kot smo jim zavezani sami in dosega odlične rezultate, kar je mogoče doseči le s tesnimi partnerskimi odnosi. Naše rešitve zahtevajo uporabo konfliktnih mineralov, zato je popolna transparentnost oskrbe in racionalna raba ključnega pomena. Prizadevamo si, da bi čim več materialov pridobili iz urbanega rudarjenja. Predvsem pa moramo na vsakem koraku zahtevati in zagotavljati etične pogoje za delo.

 • Materiali in viri
 • Najstrožji in najvišji etični standardi dela
 • Zmanjšanje rabe redkih in konfliktnih materialov, uporaba recikliranih materialov
 • Krajše dobavne poti in manjši odtisi
3. Partnerstva

Akterji na industrijskem parketu so gonilna sila sprememb, umerjenih v zelene in trajnostno naravnane prakse. Povezujejo se z njimi in si izmenjujemo znanje ter izkušnje. Smo glasniki sprememb na dogodkih in konferencah ter pri kupcih. Naše sodelovanje je transparentno in odprto, poudarjamo napredek, a se odprto pogovarjamo o zahtevnih in vznemirljivih izzivih na poti, ter priznamo, da je možnosti za izboljšave še veliko.

 • Dobra ozaveščenost
 • Vodenje z trdnim, vztrajnim zgledom
 • Aktivno širjenje ozaveščenosti med kupci
 • Krepitev sodelovanja s podobno mislečimi partnerji
Izzivi in rezultati

Dosežki
2019

November – ‘Datatopia vs. Dataphobia‘, predstavitev na tednu energetike EUW 2019.

Oktober – Predstavitev na Svetovnem forumu OZN: ‘Ali nam zmanjkuje časa?’

September – Članek, objavljen v reviji Global Goals Yearbook 2019: ‘Kako uskladiti dobiček in namen?’.

Maj – Merilna industrija mora prispevati k zniževanju globalnega ogljičnega odtisa, članek v reviji Africa Power Journal.

April – Poročilo o pravičnih števcih – 4. izdaja, dosežena 95-odstotna transparentnost oskrbovalne verige.

2018

November  – Članek ‘Trajnostni razvoj v merilni industriji – moramo ali hočemo’, objavljen v reviji Smart Energy International.

Oktober – Povabilo na predstavitev projekta pravični števec na Svetovnem forumu odgovornega gospodarstva (WFRE), Lille, Francija.

September – Projekt pravični števec je bil izbran med najboljše prakse; rezultati trajnostnih razvojnih ciljev.

Junij – Projekt pravični števec se uvrsti v evropski vodnik dobrih praks RETRACE.

Maj – Predložitev tretjega poročila o pravičnih števcih; konzorcij pravičnih števcev nominiran za Evropsko poslovno nagrado (European Business Award)

April – Pravični števec se uvrsti na seznam najboljših praks krožnega gospodarstva v okviru projekta EU MOVECO.

2018
2017

Oktober –  Projekt pravični števec predstavimo na dogodku Metering Days v nemškem mestu Fulda.

Oktober – Projekt pravični števec z dvema predavanjema predstavimo na sejmu European Utility Week v Amsterdamu.

Maj –  Predložitev drugega poročila o pravičnih števcih – dosežena 85 % preglednost oskrbovalne verige.

2016

Oktober – Projekt pravični števec v Sloveniji dobi nagrado za mednarodne trajnostne projekte.

November – Projekt pravični števec z dvema predavanjema predstavimo na sejmu European Utility Week v Barceloni.

Maj –  Predložitev drugega poročila o pravičnih števcih – dosežena 70 % preglednost oskrbovalne verige.

2016