Vizija in vrednote
Naša vizija je biti eno najbolj inovativnih platformnih podjetij pri reševanju izzivov na področju energije, vode in mesta ter spodbujati trajnostno življenje.
Z uporabo znanja, pridobljenega iz podatkov in najnovejših tehnologij, zagotavljamo digitalne platformne rešitve, ki mestom, podjetjem in posameznikom po vsem svetu omogočajo optimizacijo porabe energije in vode, zanesljivo delovanje in kibernetsko varnost. Delujemo kot spodbujevalci zelene in digitalne preobrazbe. Z uporabo tehnologij in vrhunskih storitev omogočamo prilagodljivost na strani povpraševanja in aktivno udeležbo na trgu z namenom optimizacije energetske in vodne učinkovitosti. Naše prizadevanje za ničelne neto emisije navsezadnje vodi v dejavnosti varstva okolja in zagotavljanje boljšega življenja za prihodnje generacije.
Poslanstvo

Naše stranke podpiramo na njihovi poti digitalne preobrazbe k bolj trajnostni in učinkoviti prihodnosti.

Z uporabo najsodobnejše tehnologije, ki je osnova delovanja, združujemo vse naprave, sisteme in storitve v kompleksne in po meri prilagojene celovite rešitve, ki optimizirajo procese, stroške in uporabo virov.

Ustvarjamo digitalne platforme, ki podatke spreminjajo v učinkovite ideje in rešitve, naše aplikacije pa podjetjem, uporabnikom in mestom omogočajo sprejemanje pametnih odločitev za zagotavljanje boljšega življenja in prihodnosti za njihovo poslovanje in stranke.

Našim strankam in podjetjem po vsem svetu omogočamo, da premagujejo izzive tako, da jih spremenijo v nove priložnosti za učinkovito porabo energije in vode.

 

Vrednote
Spodbujamo kulturno raznolikost, sodelovanje in timsko delo.

S sprejemanjem raznolikosti in spodbujanjem vključevanja navdihujemo ustvarjalnost, podžigamo strast in povečujemo uspešnost. Združujemo posameznike iz različnih kulturnih okolij, z različnimi delovnimi izkušnjami in različnimi pogledi. Učimo se drug od drugega, se spodbujamo, si zaupamo in se medsebojno spoštujemo.
Smo ena ekipa, ki jo krepita strast in talent.

Delujemo z integriteto.

Kar počnemo in kako to počnemo, nas opredeljuje. Odkrito komuniciramo in smo odgovorni za svoja dejanja. Smo zanesljivi in zaupanja vredni ter imamo visoke moralne in etične standarde. Delujemo s spoštovanjem, poslušamo z empatijo, skrbimo drug za drugega in se medsebojno podpiramo. Do svojih poslovnih partnerjev, kupcev in drug do drugega ravnamo z zaupanjem, poštenostjo in vljudnostjo.

 

Prizadevamo si za odličnost.

Z željo po popolnosti ujamemo odličnost. Kot podjetje si prizadevamo zagotavljati kakovostne izdelke, napredne rešitve in vrhunske storitve. Neprestano si prizadevamo za nove načine delovanja in nenehne izboljšave. Naša filozofija je poenostaviti življenje naših strank in jih narediti učinkovitejše.
Vedno si prizadevamo, da bi našim izdelkom in storitvam dodali vrednost ter presegli pričakovanja.

 

Zavezujemo se k uspehu.

Imamo dovolj znanja in možnosti, smo odgovorni in zavezani k uspehu. Strastno sledimo svojim ciljem, iščemo in razvijamo konkurenčne prednosti ter smo odločeni uspeti. Svoje izkušnje spreminjamo v znanje in napredek ter pogumno zremo v prihodnost.
Z navdušenjem in pogumom si prizadevamo za oblikovanje rešitev, ki spreminjajo naše delovanje, in smo zmožni izkoristiti svoj polni potencial.

 

Ustvarjamo inovacije, da bi dosegli spremembe.

Inovativnost, agilnost in ustvarjalnost so temeljni elementi naše kulture. Naš uspeh in konkurenčna prednost sta odvisna od inovacij v vseh vidikih našega poslovanja in vsakdanjega življenja. Smo prilagodljivi in hitro izkoristimo nove trende, tehnologije in priložnosti. Gradimo boljšo, bolj trajnostno prihodnost ter izboljšujemo življenja ljudi in skupnosti, hkrati pa skrbimo za ohranjanje našega planeta.

 

Družbena odgovornost

Iskraemeco je del pobude Global Compact organizacije Združenih narodov, omrežja podobno mislečih organizacij, ki delujejo v skladu z desetimi splošno sprejetimi načeli na področju človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji. Naše podjetje podpira načela trajnostnega razvoja, ki spodbujajo gospodarsko rast, ki je v harmoniji z okoljem, njen cilj pa je povečati kakovost življenja vseh sedanjih in prihodnjih prebivalcev sveta.

Naši izdelki in storitve omogočajo odgovorno rabo naravnih virov ter končne uporabnike spodbujajo, da so odločitve, ki jih sprejemajo pri vsakdanji rabi energije, v prid trajnostnemu razvoju.

Svoje izdelke in poslovne procese načrtujemo tako, da imajo čim manjši vpliv na okolje in da ustvarjajo čim manj odpadkov ter emisij v vodi in zraku.

Vsi zaposleni v Iskraemecu spoštujejo sprejete okoljske in varnostne usmeritve podjetja ter se ravnajo po njih. Za zaposlene organiziramo redna izobraževanja, kjer poglabljamo svojo ozaveščenost o pomenu okolja.

Raziskave, razvoj in inovacije so bistvenega pomena za naše poslovanje in ključni elementi za doseganje trajnostnega gospodarskega uspeha.

Delujemo v skladu z ustreznimi zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi predpisi ter standardi: ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 17020, ISO 17025, MID Direktiva in ISO 45001.

Svojo družbeno odgovornost uresničujemo kot sponzorji izobraževalnih, kulturnih ter zdravju koristih dejavnosti in vsebin v lokalni skupnosti.

EU projekti: PAKT in IoT 

Kultura družbe Iskraemeco temelji na kakovosti, obvladovanju tveganj, varovanju informacij, varnosti in zdravja pri delu zaposlenih, varovanja okolja, vlaganju v zaposlene, ter zavezanosti k nenehnemu izboljševanju.

Politika družbe Iskraemeco:

  • Politika kakovosti
  • Okoljska in energetska politika
  • Politika varnosti in zdravja pri delu
  • Politika celovitega vodenja izboljšav
  • Politika varovanja informacij

(Vse politike si lahko ogledate v priponkah v levem kvadratku)