Energy IoT
S podatki do boljšega življenja
Zmogljiva tehnologija, ki vam pomaga oskrbovati, upravljati in avtomatizirati vse vaše povezane naprave.
Discover
Platforme interneta stvari (IoT) predstavljajo vmesno opremo ('middleware') oziroma številne plasti tehnologije, ki povezujejo skupino naprav ne glede na to, kako se te razlikujejo po obliki, namenu ali protokolu, ki ga uporabljajo.

Za naše stranke je platforma interneta stvari zbir funkcionalnosti, pripravljenih za uporabo, ki učinkovito usmerjajo hitro razvijajoče se aplikacije za povezane naprave in zagotavljajo stopnjevalnost in združljivost različnih naprav.

Strojna oprema, povezana v okolje interneta stvari, se sproti odziva na aplikacije uporabnikov (ali druge naprave), platforma pa nadzoruje vse interakcije med strojno opremo in različnimi aplikativnimi plastmi. Uporabniki upravljajo številne sisteme s preprostim, intuitivnim uporabniškim vmesnikom.

Med glavnimi nalogami platforme interneta stvari je zajemanje podatkov iz več naprav prek različnih protokolov in topologij omrežij, daljinsko konfiguriranje in nadzor naprav, upravljanje naprav ter brezžične posodobitve vdelane programske opreme.

Ustrezno zasnovane platforme interneta stvari bodo po pričakovanjih omogočile integracijo s številnimi senzorji in napravami, obenem pa še naprej podpirale standardiziran programski vmesnik za naprednejše aplikacije (ERP, MDM, Billing, etc.). Iskraemeco s platformami interneta stvari zagotavlja hitrejši razvoj svojim kupcem prilagojenih rešitev.

Izzivi
 • Različni sistemi za različne senzorje
 • Visoki stroški dela in materiala za vzdrževanje
 • Za rokovanje z različnimi sistemi je potrebno specialistično usposabljanje
 • Slabe povezave med različnimi sistemi
 • Nizka stopnja preglednosti in nadzora
 • Ni enotne nadzorne plošče ali uporabniškega vmesnika
Priložnosti
 • Novi podatkovni tokovi prinašajo nova spoznanja
 • S prirejenimi aplikacijami podatki postanejo dodana vrednost
 • Natančnejše analize poenostavljajo in optimizirajo procese
 • Z vsemi napravami upravljamo prek ene intuitivne nadzorne plošče
 • Skupaj s konceptom pametnega mesta je platforma interneta stvari del celovite, integrirane rešitve
Koristi
 • Ena osrednja točka za zajemanje podatkov
 • Vsi senzorji v enem sistemu
 • Manjša vlaganja v usposabljanje
 • Višja stopnja avtomatizacije
 • Preglednost podatkov na nadzorni plošči
 • Izjemna analitična zmogljivost

 

Analitika – Orodja, ki omogočajo statistično analizo podatkov, strokovne odločitve in ekstrapolacijo novih informacij za uporabo v aplikacijah višjih ravni.

Odprti API – Odprt, standardiziran pristop k prenosu in sprejemu podatkov (SOAP, CIM, XMP, REST, MQTT, itd.)

Upravljanje naprav – Priprava na zagon, umestitev, posodobitve vdelane programske opreme, umik iz obratovanja, upravljanje virov naprave

Robustnost sistema (Enterprise System Architecture) – visoka razpoložljivost, redundanca, obnova po nesreči, virtualizacija, prehod v oblak)

Upravljanje identitete – Orodja in procesi za avtentikacijo in avtorizacijo ter za dodeljevanje dostopa do sistemov ob izpolnjevanju pogojev

Podatkovni tokovi – Sprejemanje in prenašanje tabel podatkov preko povezanih sistemov

Odprto komuniciranje – Agnostično do vrste omrežja in protokola (G3PLC, RF, GSM, GPRS, LTE, NB-IoT, G5, RS485, Cascade, DLMS/Cosem, 1107, MQTT, SOAP, LwM2M, itd.)

Zakaj Iskraemeco

Iskraemecova platforma interneta stvari gre korak dlje, saj v strojno opremo in aplikativno plast uvaja številne uporabne funkcionalnosti. Tako zagotavlja komponente za čelni del sistema in analitiko, obdelavo podatkov v napravi, in umestitev v oblaku.

Gradniki rešitve Energy IoT platforme
NAPRAVE

Pretvorniki
Podatkovni koncentratorji
Števci električne energije
Vodomeri
Plinomeri
Senzorji

PROGRAMSKA OPREMA

Energy IoT Platform

STORITVE

Zasnova
Umestitev
Vzdrževanje
Svetovanje

Uspešne zgodbe

Oglejte si naše uspešne zgodbe

REŠITVE NA KLJUČ ZA AKTIVNA OMREŽJA
PRAVIČNE IN DVOJNOGORIVNE REŠITVE