Smart City
Gradimo boljši jutri
Urbani podatki, človeški odziv.

Pametno mesto (Smart City) je okolje medsebojno povezanih stavb in infrastrukture, ki zagotavljajo podatke. Gradniki pametnega mesta zbirajo in obdelujejo podatke in jih spreminjajo v dodano vrednost za ljudi, ki tam delajo in prebivajo.
Discover
Energy IoT platforma, ki je plod lastnega razvoja, tvori jedro naših rešitev za pametna mesta.

Števce in njihov centralni sistem (HES) povezujemo z energetskim internetom stvari (Energy IoT), ki vsebuje navdušujoč izbor orodij za ravnanje s podatki. Ta orodja med drugim zajemajo analitiko, podatkovne tokove, dostop do podatkov prek vmesnikov API, upravljanje povezanih naprav, zračne (OTA) posodobitve programske opreme in podporo odprtih komunikacijskih omrežij.

Vsi senzorji in druge naprave so povezane v platformo z enim od naslednjih protokolov in podatkovnih struktur: REST, MQTT, HTTP Post, JSON ali XML. Dodajanje drugih protokolov je zelo preprosto. Iskraemecova strojna programska oprema se osredotoča predvsem na števce energije, e-polnjenje in krmiljenje ulične razsvetljave, naša široka mreža partnerjev pa prevzema pobudo na področju drugih urbanih elementov.

Izvajamo tudi storitve, ki dopolnjujejo energetsko platformo interneta stvari, na primer zaračunavanje, energetske portale, e-mobilnost, pametni dom, pametna razsvetljava, portali odjemalcev, upravljanje sredstev in aplikacije za pametna omrežja. Prek svoje izjemne mreža partnerjev zagotavljamo še druge pomembne storitve kot so: ravnanje z odpadki, pametno parkiranje, nadzorni center pametnega mesta in druge.

Izzivi

Pot od mesta do pravega ‘pametnega mesta’ je tlakovana z izzivi. Pogosto je potrebnih mnogo korakov, preden mesto vidi prve koristi svoje pametne infrastrukture. Glavni izzivi so:

Nepovezani sistemi: komunalne službe pogosto delujejo kot ločene enote, medtem ko so v pametnih mestih med seboj brezšivno povezane.

Slaba preglednost: odločitve se zdijo očitne nadzornikom podatkom, ne pa tudi delavcem in prebivalcem.

Slabo spremljanje: vsi senzorji na svetu brez rednega spremljanja prinesejo bolj malo koristi.

Počasen napredek: celo mesta, ki se odločijo za pametno infrastrukturo, morajo počakati leto ali dve, preden vidijo prve koristi.

Digitalna varnost: skrb za to, da informacije o rabi in porabi ne pridejo v nepravne roke.

Priložnosti

Čeprav se mesta na svoji poti do pametne infrastrukture srečajo z mnogimi izzivi, dolgoročne koristi odtehtajo vloženi trud. Glavne prednosti pametnih skupnosti so:

Varnost: pametni senzorji lahko zmanjšajo potrebo po intervencijah policijskih enot, gasilcev ter enot nujne medicinske pomoči, s čimer prispevajo k boljšemu javnemu zdravju.

Odločitve na podlagi podatkov: vse odločitve, od tistih glede prometnih znakov do občinskih vrtov lahko temeljijo na dejanskih podatkih.

Večja vključenost: pametna mesta nagrajujejo sodelovanje pri nadzoru in spremljanju, kar ustvarja povezane skupnosti.

Gospodarske priložnosti: vsi novi poslovni modeli ustvarjajo delovna mesta za skupnosti, in pametna mesta niso nobena izjema.

Manjši odtis: v pametnih mestih sta zrak in voda kakovostnejša, emisije so nižje, zmanjša pa se tudi učinek toplotnih otokov.

Koristi

Večjo varnost ljudi, objektov in infrastrukture zagotavljajo medsebojno povezani sistemi.

Umetna inteligenca omogoča optimizirano rabo virov (električna energija, plin, toplota, hlajenje).

Trajnostno rabo vode podpira upravljanje in spremljanje.

Učinkovito ravnanje z odpadki omogočajo inteligentni sistemi

Obveščenost in ozaveščenost o infrastrukturnih problemih zagotavljajo javni portali in digitalno podpisovanje

Stanja na področju transporta izboljšujejo inteligentni spletni adaptivni sistemi, vključno s kontrolo semaforjev, optimiziranimi sistemi parkiranja in optimiziranim javnim transportom.

Zmanjšanje emisij

Zakaj Iskraemeco

Čeprav pametno mesto združuje skupek različnih konceptov, se Iskraemeco osredotoča na doseganje odličnosti predvsem na naslednjih področjih: pametni domovi, stavbe, energija, razsvetljava, e-mobilnost in upravljanje voda.

Zagotavljamo brezhibno infrastrukturo in visoko usposobljene ekipe, ki vas bodo spremljale na poti od zasnove in umestitve do uporabe katerega koli projekta za pametna mesta.

Naj vam pomagamo, da bo vaše mesto začelo delati za vas!

Gradniki rešitve Smart City
NAPRAVE

Števci električne energije
Vodomeri
Plinomeri
Prehod s krmilnikom PLC
RF prehod

PROGRAMSKA OPREMA

Centralni sistem (HES)
Sistem upravljanja matičnih podatkov (MDM)
Platforma interneta stvari
Aplikacija za vodo
Aplikacija za parkiranje
Prirejena aplikacija
Zaračunavanje
Upravljanje sredstev
Kontrolni center pametnega mesta

STORITVE

Namestitev
Preventivno vzdrževanje
Svetovanje
Programska oprema kot storitev (SaaS)
Pametno merjenje kot storitev (SMaaS)
Projektno vodenje

Uspešne zgodbe

Oglejte si naše uspešne zgodbe

REŠITVE NA KLJUČ ZA AKTIVNA OMREŽJA
PRAVIČNE IN DVOJNOGORIVNE REŠITVE