Digital Grid
Okrepimo omrežje prihodnosti
Informacije in orodja, ki jih potrebujete, da boste lahko sprejemali točne odločitve o rabi energije. Pametno omrežje (Digital Grid) je zasnovano tako, da čim bolj poveča preglednost in zanesljivost vseh členov energetske oskrbe.
Discover
Pametna omrežja so omrežja za prenos in distribucijo električne energije, ki jih gradijo medsebojno povezane naprave kot so pametni števci in senzorji.

To so vrhunski sistemi za spremljanje, analizo, kontrolo in komunikacijo, ki uporabnikom omogočajo, da znotraj svojih oskrbovalnih verig racionalizirajo rabo virov in s tem povezane stroške ter čim bolj povečajo zanesljivost, preglednost in nadzor.

Umestitev digitalnih tehnologij v pametna omrežja povečuje zanesljivost sistema in učinkovitost energetskega omrežja.

Arhitekturo pametnih omrežij običajno sestavljajo podatkovni centri, komunikacijska omrežja, sistemi SCADA, infrastruktura naprednega merjenja, sistemi za spremljanje, sistemi za avtomatizacijo in nekaj ciljno zasnovanih aplikacij.

Izzivi
 • Zgraditi boljše, zanesljivejše omrežje za sodobne uporabnike
 • Zastarelo infrastrukturo spreminjamo v najnovejše rešitve
 • Prepoznati in izničiti pomanjkljivosti v učinkovitosti sistema
 • Analizirati nove podatkovne tokove in pridobivati nova spoznanja
Priložnosti
 • Povečati učinke in zanesljivost sistema
 • Uporaba naprav, ki so oblikovane za prihodnost, ne za preteklost
 • Poskrbeti, da v sistemu ni nerešenih vprašanj
 • Z razvojem novih aplikacij zagotavljati dodano vrednost
Koristi
 • Manjše tveganje izpadov električnega toka in konično porabo
 • Hitro prilagajanje spremembam na električnih vodih
 • Hitra ponovna vzpostavitev po nenadnih motnjah na prenosnih in dovajalnih vodih
 • Drastično znižanje investicijskih izdatkov in stroškov dela
 • Usmerjanje koničnega povpraševanja
 • Uvedba odziva na povpraševanje in dinamičnih cenovnih modelov
 • Enostavna razporeditev proizvodnih zmogljivosti in alternativnih energetskih virov
 • Samozdravljenje omrežij (omrežja sama diagnosticirajo in rešijo napake)
 • Natančnejše napovedi potrebnih vzdrževalnih del (spletno upravljanje sredstev in spremljanje stanja opreme)
Zakaj Iskraemeco

Nudimo vam pametne števce električne energije, ki so medsebojno povezani s pametnimi precizijskimi števci (razred 0.2, razred 0.1) in senzorji pametnih omrežij (temperatura, vibracije, varnost). V okviru portfelja Smart Grid lahko svojim kupcem ponudimo naslednje rešitve: HES, MDM, spletno nastavljanje tarif, sprotno odčitavanje števcev, upravljanje bremen, kakovost dobave, kakovost električne energije, spletno upravljanje števcev, odgovornost odjemalcev (hišni prikaz porabe), spletno upravljanje omrežne opreme (vklop, izklop) ter zaznavanje tehničnih in komercialnih izgub.

Odločite se za sodelovanje z nami in z veseljem vam bomo pomagali razviti in izvesti celovito rešitev, v celoti prilagojeno vašim potrebam.

Gradniki rešitve Digital Grid
NAPRAVE

Števci električne energije
Senzorji
Precizijski števci

PROGRAMSKA OPREMA

HES
MDM
Spletno nastavljanje tarif
Sprotno odbiranje števcev
Upravljanje bremen
Kakovost dobave
Kakovost električne energije
Spletno upravljanje števca
Odgovornost odjemalcev (hišni prikaz porabe)
Spletno upravljanje omrežne opreme (vklop, izklop)
Zaznavanje tehničnih in komercialnih izgub

STORITVE

Zasnova
Umestitev
Svetovanje
Vzdrževanje
Obratovanje
Programska oprema kot storitev (SaaS)
SMaaS services
Projektno vodenje

Uspešne zgodbe

Oglejte si naše uspešne zgodbe

REŠITVE NA KLJUČ ZA AKTIVNA OMREŽJA
PRAVIČNE IN DVOJNOGORIVNE REŠITVE