Smart Prepayment
Sprotna plačila na podlagi dejanskih podatkov
Sistem senzorjev, ki zbirajo podatke v realnem času, jih analizirajo in tako poenostavljajo obračunavanje javnih in komunalnih storitev.
Discover
Naša pametna predplačniška rešitev (Smart Prepayment) povezuje prodajni sistem z zmogljivo napredno merilno infrastrukturo.

Kot celovita storitev podpira širok izbor funkcij, med drugim daljinski upravljalnik predplačil, odčitavanje števcev in daljinsko krmiljenje. Pametna rešitev za predplačniške sisteme, ki uporablja napredne komunikacijske in merilne tehnologije, samodejno meri, zaznava, zbira, upravlja in analizira podatke o energiji in na tak način omogoča koristen vpogled v podatke gospodarskim javnim službam in odjemalcem. Ta strokovna, zanesljiva in varna elektroenergetska storitev pomaga uporabnikom bolj smiselno razporejati vire in tako zmanjšati izgube energije ter znižati stroške.

Izzivi
 • Odjemalci pogosto slabo razumejo svojo porabo
 • Papirni računi so nepraktični in netrajnostni
 • Staro merilno infrastrukturo je bilo treba odčitavati ročno
Priložnosti
 • Virov ne porabljamo več za reševanje pritožb odjemalcev
 • Fleksibilne možnosti plačevanja izboljšujejo naše odnose z odjemalci
 • Samodejno zaračunavanje in brezpapirna plačila poenostavljajo administracijo
Koristi
 • Dobroimetje lahko uporabnik naloži z aplikacijo kjerkoli in kadarkoli.
  Gospodarske javne službe prihranijo ogromno virov pri administraciji in reševanju pritožb.
 • Različni in daljinski vmesniki, podatki števca in obračunski podatki so vedno na voljo v mobilni aplikaciji.
 • S preglednostjo podatkov v realnem času se izboljšujejo tudi odnosi z odjemalci.

 

DISTRIBUCIJSKI SISTEM:
Delovanje in avtomatizacija energetskega omrežja. Stalen nadzor ter skrb za zdravje in kakovost omrežja. Uporaba robnega računalništva na pametnih števcih in senzorjih in vključevanje interneta stvari na sistemski ravni.

OBNOVLJIVI VIRI:
Upravljanje razpršenih virov: proizvodnja, poraba in shranjevanje. Omogočanje porekla energije: tip, obseg in poreklo energije.

MIKRO-OMREŽJE:
Podpora skupnostim pri učinkovitem upravljanju lokalne proizvodnje, porabe in shranjevanja. Pri pripravi napovedi se upoštevajo vremenski podatki in socialni vidiki poleg podatkov o energiji.

POMOŽNE STORITVE:
Sistemi za podporo terciarnim in sekundarnim podpornim storitvam. Omogočanje skupnostnega upravljanja razpršenih virov.

TRGOVANJE:
Izmenjava podatkov o energiji med deležniki pametnega omrežja.

Zakaj Iskraemeco

Gospodarske javne službe imajo boljši nadzor nad svojimi omrežji, kar vodi k zmanjšanju tehničnih in komercialnih izgub.

Gradniki rešitve Smart Prepayment
NAPRAVE

Uporabniški vmesnik (CIU)
Z merilno enoto se sporazumeva prek MBUS, RF ali PLC za spremljanje porabe energije dobroimetja, opozorila prekoračitve dobroimetja, in nalaganje dobroimetja.

Predplačniški števci
Enofazne ali trifazne naprave merijo porabo posameznega gospodinjstva.

Podatkovni koncentrator (DCU)
Zbira podatke iz števcev običajno s komunikacijo prek G3-PLC.

Omrežje
Podatkovne koncentratorje povezuje s podatkovnim centrom/spletnim klientom (ali enoto POS) prek GPRS ali Ethernet povezave.

PROGRAMSKA OPREMA

Spletni klient
Delovna postaja, registrirana v sistemu, ki lahko zaračunava porabo odjemalcem, prikazuje poročila, komunicira s števcem, itd.

STORITVE

Podatkovni center in Head Office
Virtualna infrastruktura za hišni računalnik, strežnik in omrežne sisteme, sisteme programske opreme in informacijske potrebe podjetja. Rešitev vsebuje platformo ali podatkovno bazo in aplikacijo.

Uspešne zgodbe

Oglejte si naše uspešne zgodbe

REŠITVE NA KLJUČ ZA AKTIVNA OMREŽJA
PRAVIČNE IN DVOJNOGORIVNE REŠITVE