Smart Water
Digitalizacija vodovodnega sistema

Izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema.
Iskraemeco si prizadeva za učinkovito upravljanje vodovodov in boljše stanje voda. Vsaka kaplja voda je dragocena – za nas, za naš planet, in za prihodnost življenja, kot ga poznamo. Pridružite se nam pri prizadevanjih, da bo voda tekla tudi vsem generacijam, ki prihajajo za nami.
Discover
Naša rešitev za pametno upravljanje z vodo javnim gospodarskim službam omogoča finančno in operativno trajnostno delovanje.

Gre za večplastno rešitev, ki temelji na:

 • povezanih pametnih vodomerih in sprejemljajočih senzorjih,
 • naprednih komunikacijskih tehnologijah, ki vključujejo fiksno in daljinsko (Walk-by/Drive-by) odčitavanje vodomerov,
 • platformi za upravljanje podatkov o porabi vode,
 • storitvah, kot so zajem podatkov, obračun porabevode, portali in mobilne aplikacije za uporabnike, NRW analitika in nadzor omrežja (DMA, hidranti).
Izzivi

Naša rešitev ponuja odgovore na najzahtevnejše izzive vodovodnih podjetij:

 • Digitalizacija in izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema.
 • Učinkovito merjenje in obračun porabe ter izračun vodnih bilanc.
 • Zmanjševanje izgub vode (NRW: Non-Revenue Water).
 • Ozaveščenost in izboljšave storitev za odjemalce.
Koristi rešitve Upravljanja z vodo

Kakšne so dolgoročne koristi tehnične rešitve “Digitalizacija vodovodnega sistema”?

 • Izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema
 • Natančne meritve pri končnih porabnikih (gospodinjstva, industrija) ter na vmesnih kontrolnih meritvah (DMA)
 • Natančno merjenje porabe vode in spremljanje pretoka vode
 • Zmanjšanje izgub vode (NRW)
  • Odkrivanje puščanj v vodovodni mreži in posameznih kontrolnih conah (DMA) – zmanjševanje tehničnih izgub.
  • Odpravljanje netočnih meritev, napak pri prenosu podatkov in kraje vode – zmanjševanje komercialnih izgub.
  • Lokalizacija puščanj in uhajanja vode.
 • Hitrejše popravilo puščanj in učinkovito vzdrževanje preko programskega upravljanja terenskih ekip
Prednosti modelov SaaS, IaaS, SMaaS

Kaj pridobite s SaaS, IaaS in SMaaS storitvenimi modeli?

 • Optimizacija stroškov (plačilo po porabi, transparentnost)
 • Učinkovitejši procesi (ekonomija obsega, deljena IT infrastruktura)
 • Zmanjšanje tveganj (stroški, tehnologija, človeški viri)
 • Manjša začetna investicija
 • Najnovejša znanja in kompetence, tehnologije in orodja
Pametno merjenje vode

Porabo vode gospodinjskih, industrijskih in komercialnih odjemalcev v merilnih območjih (DMA) spremljamo in vrednotimo s pomočjo različnih tehnologij meritev: ultrazvočni, elektromagnetni in mehanski vodomeri. Vsi vodomeri so opremljeni z komunikacijskimi moduli (wM-Bus, LoRaWAN, NB-IoT).

Branje vodomerov - daljinsko odčitavanje vodomerov

Rešitev za daljinsko odčitavanje vodomerov.

Iskraemeco ponuja prvi korak k avtomatiziranemu odčitavanju vodomerov, ki zagotavlja pretok podatkov – od pametnega vodomera do sistemov za upravljanje podatkov.

 

SaaS, SMaaS, IaaS storitve

Naša rešitev je na voljo kot storitev.
Storitve so lahko programska oprema kot storitev (SaaS), v kompleksnejših dogovorih pa ponujamo tudi pametno merjenje kot storitev (SMaaS) in infrastrukturo kot storitev (IaaS). Programska oprema gostuje v zasebnem ali javnem oblaku.

Aktivna zaznava puščanj in uhajanja vode

Preprečujemo vodne izgube.
Nadzorna platforma pomaga pri nadzoru puščanj in tako zmanjšuje količino izgubljene, neizmerjene in nezaračunane porabe vode.
Sistem sestavljajo vodomeri, pripadajoče senzorji, baterijsko napajeni komunikacijski moduli in programska oprema v oblaku.

Aktivno vključevanje uporabnikov

Platforma za obračun in uporabniški portal povezujeta različne vire informacij v enovito rešitev.
Odjemalcem so na voljo naslednje funkcionalnosti: pregled porabe vode, pregled računov, pregled plačil in zgodovine plačil, ceniki in dodatne storitve.

Rešitev za upravljanje tehničnih ekip

Upravljanje tehničnih ekip za potrebe rednih in izven rednih menjav in servisnih storitev.

Zakaj Iskraemeco

Iskraemeco je pomemben ponudnik na trgu upravljanih storitev. V času, ko podjetja za oskrbo z vodo prehajajo na naročniške poslovne modele, je naša rešitev Smart Water odgovor na vse izzive. Ponujamo vrhunske rešitve za oskrbo z vodo, ki temeljijo na načelu programska oprema kot storitev (SaaS), v kompleksnejših dogovorih pa ponujamo tudi pametno merjenje kot storitev (SMaaS) in infrastrukturo kot storitev (IaaS). S programsko opremo v zasebnem ali javnem oblaku podjetjem za oskrbo z vodo nudimo orodja in storitve, ki jih potrebujejo, da bo voda še naprej tekla, ter da bo zaračunavanje in delovanje še naprej učinkovito in brezskrbno.

Gradniki rešitve za upravljanje z vodo "Smart Water"
NAPRAVE

Gospodinjski vodomeri
Industrijski vodomeri
Senzorji
Komunikacijski moduli
(wM-Bus, LoRaWAN, NB-IoT)

PROGRAMSKA OPREMA

Zajem podatkov vodomerov
Fiksno odčitavanje (LoRaWAN, NB-IoT)
Daljinsko odčitavanje (Walk-by/Drive-by)
Obračun
Uporabniški portal
NRW Analitika
Aktivno zaznavanje puščanj
Zaznavanje izgub vode
Upravljanje sredstev
Nadzor omrežja (DMA, Hidranti)

STORITVE

Digitalizacija vodovodnega sistema.
Projektno vodenje
Načrtovanje
Namestitev
Programska oprema kot storitev (SaaS)
Pametno merjenje kot storitev (SMaaS)
Infrastruktura kot storitev (IaaS)

Uspešne zgodbe

Oglejte si naše uspešne zgodbe

REŠITVE NA KLJUČ ZA AKTIVNA OMREŽJA
PRAVIČNE IN DVOJNOGORIVNE REŠITVE