Uspešne zgodbe
Pametne merilne rešitve, ki temeljijo na daljinskem odčitavanju števcev, so odgovor na prihajajoče potrebe elektrodistribucij in potrošnikov po učinkovitem upravljanju energije.
Napredne naprave za upravljanje energije iz našega segmenta za gospodinjstva ter industrijski in poslovni odjem (ICG) z idealnim razmerjem med učinkovitostjo in zanesljivostjo pomenijo popolno izbiro za uporabo v pametnih omrežjih, tudi za najbolj zahtevne kupce.
Na kratko

STRANKA: EGYPTIAN CANAL DISTRIBUTION COMPANY (ECDC), SOUTH CAIRO DISTRIBUTION COMPANY (SCDC)

KOLIČINA: VEČ KOT 50.000 PAMETNIH ŠTEVCEV

IZDELKI: PAMETNI ŠTEVCI, PROGRAMSKA OPREMA SEP2W

KOMUNIKACIJA: GSM/GPRS IN PLC-3G

ČASOVNI OKVIR: 2017-2018

Rešitve na ključ za aktivna omrežja

Egiptovski regulatorno okolje je dovolj zrelo za uvedbo pametnega merjenja.. Energetska podjetja v Egiptu se prednostno osredotočajo na modernizacijo sistema, digitalizacijo procesov in zniževanje operativnih stroškov.

Pravične in dvojnogorivne rešitve

Nizozemska elektrodistribucijska podjetja so med prvimi uvedla pametne števce. Prve manjše projekte, ki so temeljili na nizozemskih zahtevah za pametne števce (Dutch Smart Meter Requirements, DSMR) smo izvedli že leta 2012. Štiri glavne elektrodistribucije, ki skupaj vodijo revolucijo pametnega merjenja, bodo do leta 2020 s pametnimi števci opremile že 70 % obstoječe nizozemske infrastrukture.

Na kratko

STRANKE: LIANDER, STEDIN, ENDURIS IN WESTLAND INFRA

KOLIČINA: OD 1,6 DO 2,5 MILIJONA PAMETNIH ŠTEVCEV

IZDELKI: PAMETNI ŠTEVCI AM550

KOMUNIKACIJA: GSM/GPRS, CDMA

ČASOVNI OKVIR: 2016-2020