Zeleni Pingvin
 

Zeleni pingvin je rešitev namenjena pametnim mestom. Nudi podporo pri doseganju ogljične nevtralnosti s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev.

Povpraševanje po energiji je vir več kot 75 % emisij ogljika v EU, delež pa še naprej narašča. Kako lahko porabnike energije spremenimo v angažirane državljane, ki prispevajo k energetski učinkovitosti in sodelujejo pri ustvarjanju ogljično nevtralnih mest?
Naš odgovor je: s pomočjo Zelenega pingvina. In kdo je Zeleni pingvin?  Je vodja sprememb, prijatelj, vizionar. Tukaj je, da pomaga zmanjšati naš ogljični odtis.

Zeleni pingvin vodi platformo, ki otroke, študente, starše in mesta uči, kako zmanjšati svoje emisije, z uporabo manj virov. Uporablja pametne digitalne tehnologije, igrifikacijo in kvantifikacijo za doseganje okoljske pismenosti in posledično zmanjšanje emisij CO2.

 

 

 

Zeleni pingvin prvenstveno povezuje šole, lahko pa se uporablja tudi za povezovanje druge javne infrastrukture. Deležnike motivira, da delujejo v smeri skupnega cilja – zmanjšanja ogljičnega odtisa. Uči in spodbuja ljudi (učence) k aktivnemu in učinkovitemu reševanju podnebnih ciljev in dekarbonizacije. Tako se bo poraba energije in virov zmanjšala, posledično pa se bodo zmanjšali tudi stroški mest. Znižanje emisij bo pripomoglo k ohranjanju okolja. S skupnimi močmi lahko preprečimo topljenje ledenih gora!

 

 

 

 

 ZAKAJ JE POMEMBEN?

 

IZOBRAŽEVANJE EKONOMSKI PODATKI OKOLJE BOLJŠA PRIHODNOST
Okoljska pismenost ni del rednega izobraževalnega programa, je pa bistvena veščina za naše bodoče dobro počutje in za kakovost življenja. Je prvi korak k ogljični nevtralnosti, saj zagotavlja oprijemljivo znanje o tem, kako vsak posameznik povzroča emisije CO2, koliko jih proizvede in kako jih lahko zmanjša. V mnogih državah mesta plačujejo celotne stroške virov in energije za šole in drugo javno infrastrukturo. Nižja poraba bo neposredno vplivala tudi na stroške. Kako to poteka v vašem mestu? Ali želite zmanjšati stroške porabe energije in virov? Emisije ogljika neposredno vplivajo na višje temperature, taljenje arktičnega ledu in podnebne spremembe. Zmanjšanje emisij ogljika je prvi cilj, ki ga moramo doseči, da zagotovimo varno prihodnost zase in za prihodnje generacije. S projekti, kot je Zeleni pingvin, ustvarjamo boljšo prihodnost za prihodnje generacije. Ker spreminjamo svoje vsakodnevne navade in dejavnosti, da aktivno podpremo boj proti podnebnim spremembam.

 

 

 

 

 KAKO DELUJE?

Podatki o porabi virov so merjeni, analizirani in vizualizirani v realnem času.

Ljudje s pomočjo Zelenega pingvina tekmujejo v zmanjševanju ogljičnega odtisa s pomočjo zmanjševanja porabe virov. Podatki so preračunani na oprijemljiv in razumljiv način:

  • število ohranjenih dreves,
  • masa ledu, ki se ni stopila,
  • število rešenih pingvinov.

 

 

 

 

 

 KAKŠNE SO PREDNOSTI?

 

DRUŽBENE OKOLJSKE FINANČNE
Okoljska vzgoja bo zelo razširjena, začela se bo z otroci in nadaljevala z odraslimi. Preprosto razumljiv koncept emisij CO2 za širšo javnost (emisije postanejo oprijemljive in znane državljanom, tako kot na primer 1 liter vode). Mestni občini se vnaprej posredujejo natančna poročila in profili porabe za javne stavbe, na ta način se ugotovijo možne izboljšave in prihranki.
Angažirane skupnosti bodo imele velik doprinos, izboljšano kakovost življenja in vedenjske spremembe, kar so kritični koraki na poti do ogljične nevtralnosti. Spremembe vedenja in izboljšave učinkovitosti bodo zmanjšale porabo električne energije, vode, toplote in plina ter zmanjšale količine odpadkov. Ogljični odtis se bo zato zmanjšal na več ravneh. Zmanjševanje porabe virov prinaša neposredne finančne koristi. Poročanje zagotavlja skladnost z vsemi obstoječimi in novimi energetskimi in okoljskimi zakoni.

 

 

 

 

 Zgodba Zelenega Pingvina – Strip

 

 

 

 

 

IZJAVE PODPORNIKOV

 

Luis Goncalves, izvršni direktor Iskraemeca: Zeleni pingvin se ujema s strategijo Iskraemeca, za zagotavljanje trajnostnih rešitev našim strankam, prav tako se ujema s pristopom, ki ga kot podjetje zavzemamo, da služimo skupnosti in podpiramo globalne cilje zelene in digitalne preobrazbe.

Bahaa Abdullah, finančni direktor Iskraemeca: Zelo smo veseli, da imamo tako inovativen projekt v našem podjetju, ki se dobro ujema z našo korporativno in trajnostno strategijo. Projekt je tudi zelo ustvarjalen dobro je to, da mlade generacije izobražujemo o trajnosti, saj so naša prihodnost, hkrati pa ponujamo rešitve za mesta, ki podpirajo njihovo dekarbonizacijo.

Janez Koželj, ljubljanski podžupan: V Ljubljani verjamemo, da pri zmanjševanju CO2 ne gre le za tehnologijo, ampak tudi za vrednote. Gre za ljudi, zato moramo vključiti ravno njih, da zmanjšamo ogljični odtis. Zeleni pingvin je ravno tisto, kar privlači prebivalce in uporablja tehnologijo.

Auður Önnu Magnúsdóttir, nevladna organizacija Landvernd Islandija: Ko ljudje poskušajo izboljšati svoje vedenje, je zelo pomembno, da hitro dobijo povratne informacije o spremembi. Otroci se še posebej hitro prilagajajo. Ko torej spremenite izobraževanje v šolskem okolju, kot v tem projektu, lahko šole in otroci v realnem času vidijo, kako prispevajo k nižjemu ogljičnemu odtisu.

 

 

 

 

REFERENCE

  • Zeleni pingvin je zmagovalec izziva Climathon Ljubljana 2020,
  • uvrščen med TOP 3 najbolj transformativne ideje leta 2020 na globalnem Climathonu, med 107 konkurenčnimi idejami, je prejel največ glasov javnosti,
  • Zeleni pingvin se je uvrstil med TOP 3 finaliste tekmovanja Nordic Smart City challenge 2021,
  • In je zmagovalec nagrad EEPA v Sloveniji in Evropi 2021,
  • Regionalno Zlato priznanje za inovacijo za projekt Zeleni Pingvin 2022,
  • Regionalno priznaje za inovacijski izziv za projekt Zeleni Pingvin 2022.

 

 

 

 

PROJEKT GREEN PENGUIN JE DELNO FINANCIRAN:

Norway Grants

Z donacijami EEA in Norway Grants, Islandija, Lihtenštajn in Norveška prispevajo k zmanjšanju ekonomskih in socialnih neenakosti v Evropi ter krepitvi sodelovanja s 15 državami članicami EU. 

Države EEA si skupaj z drugimi evropskimi državami delijo vrednote in odgovornosti, s katerimi spodbujajo enake možnosti, strpnost, varnost, trajnostni razvoj in dostojen življenjski standard. 

MKRR Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odgovorno za uresničevanje evropske kohezijske politike in razvoja. Skrbijo za črpanje sredstev, ki jih zagotavljajo evropski strukturni skladi in Kohezijski sklad, kakor določa veljavni pravni red v Evropski uniji. 

 

 

 

 VODILNI PARTNER:

 

ISKRAEMECO

 

 PARTNERJI:

 

Mestna občina Kranj Mestna občina Ljubljana FEE Norway  DOVES FEE Slovenia – Ekošola

 

Iskraemecova vizija je vnesti znanje v energijo. Naše poslanstvo je omogočanje učinkovite rabe energije, zato smo ustvarili idejo in konzorcij Zeleni Pingvin. Konzorcij sestavljamo: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, društvo Doves in FEE Norway. Skupaj smo se prijavili na razpis Norway Grant in uspeli.

S projektom Zeleni Pingvin, ki bo delno financiran s strani Norway Grant razpisa in s strani SVRK, želimo dokazati, da ima ravnanje posameznika velik vpliv na okolje. Otroke želimo naučiti kaj je in kako nastane CO2 emisija, ter kako jo lahko zmanjšamo. Zeleni Pingvin je tako družbeno-tehnološki projekt in kot tak potrebuje dodatna finančna sredstva, da lahko zaživi in dokaže pozitivne učinke. Naš cilj pa je, da ga kasneje popeljemo v svet, v druga evropska mesta, kjer bo do 2050 živelo več kot 85 % Evropejcev, kjer obstaja tudi večji potencial za medsektorsko povezovanje in sinergije digitalnih rešitev in uporabe podatkov.